Contributie

Contributie 2021 – 2022

Beste Leden van de BVH,

De nieuwe contributie voor het seizoen 2021-2022 is bekend,
zie  bijgaand  document.

Met vriendelijk groet,
De Penningmeester van de BVH.