Contributie

Contributie 2022 – 2023

Beste Leden van de BVH,

De nieuwe contributie voor het seizoen 2022-2023 is bekend,
zie  bijgaand  document.

Met vriendelijk groet,
De Penningmeester van de BVH.