Contributie

Contributie 2023 – 2024

Beste Leden van de BVH,

De nieuwe contributie voor het seizoen 2023-2024 is bekend,
zie  bijgaand  document.

Met vriendelijk groet,
De Penningmeester van de BVH.