Contributie

Contributie 2020 – 2021

Beste Leden van de BVH,

De nieuwe contributie voor het seizoen 2020-2021 is bekend,
zie  bijgaand  document.

Met vriendelijk groet,
De Penningmeester van de BVH.