Trainen bij de BVHaarlem

Leden van de BVHaarlem, het trainen op zaterdag is voortaan 
van 12.00 tot 13.00 uur.

Namens Het Bestuur van de BVHaarlem.